درباره ما


شرکت تولیدی ایمن نوار تهران به عنوان تولید کننده انواع چسبها و روکشهای صنعتی با هدف جلب رضایت مشتریان و بهبود مستمر در اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت، نظام کیفیت خود را بر اساس الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) : سیستم مدیریت کیفیت عمومی، زیست محیطی ،ایمنی و بهداشت حرفه ای و صنایع خودرو سازی، مبتنی بر استانداردهای بین المللی ISO 9001:2008,ISO 14001;2004 , OHSAS 18001;2010 از سازمان QAL انگلستان و اتحادیه اروپا(ASCB)
و همچنین سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات خودرویی ISO TS16949;2009 از INRCERT USA
و الزامات مشتریان طرح ریزی نموده و به شرح زیر اعلام می دارد:
1- جلب رضایت مشتریان از طریق درک و تامین الزامات مربوط به محصول و نیازهای کمی و کیفی از جمله تحویل به موقع محصول.
2- اشاعه فرهنگ کار با کیفیت و ارتقاء سطح دانش و مهارت نیروی انسانی به عنوان با ارزشترین سرمایه شرکت از طریق آموزش و ایجاد محیط ایمن و مناسب کاری.
3- تلاش گروهی برای صرفه جویی در منابع- بهبود مستمر- کاهش ضایعات و و رسیدن به ضایعات صفر افزایش اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت .
4- اصلاح روشهای مدیریتی و تولیدی شرکت در جهت افزایش سطح کیفی محصولات و افزایش بهره وری شرکت.
مسئولیت اصلی سیستم مدیریت کیفیت برعهده مدیر عامل بوده و نماینده مدیریت مسئول حصول اطمینان از ایجاد ، اجرا و حفظ کارایی و پویایی سیستم و ارائه گزارش به مدیر عامل می باشد.
پشتیبان ما در تحقق اهداف شرکت، کارکنان دلسوز، متعهد و آموزش دیده هستند. ما به نظرات کارکنان خود احترام می گذاریم و آنان را در تصمیم گیری شرکت سهیم می داریم، خواسته های تصریح شده در این خط مشی باید توسط کارکنان مطالعه و درک گردد و در تمامی سطوح شرکت لازم الاجرا می باشد.اینجانب در پایان هر سال با توجه به نظرات سایر پرسنل خط مشی و اهداف کیفیت سال آینده را تصویب نموده ودر جلسه بازنگری مدیریت میزان تحقق آنها را مورد بازبینی قرار می دهم.