سلفون لب چسبدار خودوریی

سلفون لب چسبدار خودوریی
پلی اتیلن سه لایهنوع فیلم
30 الی 200 میکرون ضخامت
شفاف ساده و چاپداررنگ
تا 200 مترطول
65 سانتی متر (از هر طرف 5 سانت چسبدار) عرض
سپر خودرو و صنایع خودرو سازیموارد مصرف