فیلم پلی اتیلن پر چسب

با قدرت چسبندگی بالا جهت کاربردهای تخصصی در صنایع یخچال سازی و خودروسازی و سایر صنایع مربوطه مطابق با سفارش تولید می شود

پلی اتیلن سه لایهنوع فیلم
30 الی 200 میکرون ضخامت
شفاف _ شیری _ آبی _ سفید مشکی _ ساده و چاپداررنگ
تا 500 مترطول
2 سانتی متر الی 130 سانتی متر عرض
صنایع خودروسازی صنایع یخچال سازی و صنایع وابستهموارد مصرف