لامینت ها و چند لایه چسبدار

شرکت ایمن نوار تهران علاوه بر آنکه چسبدار کردن انواع فیلم ها، فویلها،فوم ها و سایر زیرلایه ها (substrate) و محمل ها را به صورت پیوسته به شکل رول   :دارد،این توانایی را دارد که لایه های چسبدار شده را به یکدیگر لامینه کرده و مجموعه متنوعی از لامینت ها و لایه های صنعتی را تولید و عرضه نماید
-لامینه انواع فوم با فویل آلومینیوم
-لامینه انواع فوم با انواع فیلم های پلیمری
-لامینه انواع فوم با انواع پارچه و منسوجات صنعتی
-لامینه انواع فوم با یکدیگر